Systém riadenia kvality

Politika kvality

Koncepcia kvality Tatramat Quasar a.s. predstavuje systematickú starostlivosť o kvalitu výrobkov ako aj kvalitu všetkých procesov a činností podieľajúcich sa na kvalite produktov s hlavným cieľom – uspokojovať požiadavky a potreby našich zákazníkov, spĺňať právne predpisy Slovenskej republiky, uspokojovať a vysoko motivovať vlastných zamestancov a všetky zainteresované strany pri súčasnom zachovaní záujmov Tatramat Quasar a.s.

Certifikáty

Meracie vybavenie

  • Spektrometer Arun Metalscan, 2000
  • 3D merací prístroj
Delphi: webstránky | tvorba web stránok | redakčný systém Copyright © 2010 tq